Test - kap krvi

 

Test - kap krviBiorezonantnom metodom mogu se sprovoditi različiti dijagnostički postupci, pa tako i test - kap krvi. Ovaj test podrazumeva da se putem uzorka krvi mogu odrediti intolerantne osnovne životne namirnice koje nisu pogodne za dotičnog pacijenta i koje konstantno opterećuju njegov imuni sistem.

Kao što smo već u jednom od tekstova napomenuli, preporučujemo da pacijenti odvoje vreme za test i terapiju i da to odradimo sa njima lično. Međutim, ako ima onih koji su iz unutrašnjosti, koji su prezauzeti ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u mogućnosti da dođu na test, a žele da znaju koje namirnice im ne odgovaraju, tada treba da pošalju uzorak krvi (par osušenih kapi na nosaču – gazi ili vati) ili da ga lično donesu u ordinaciju. Po dogovoru ćemo poslati rezultate e-mailom, poštom ili pacijenti mogu lično doći da ih preuzmu.

Rezultati koji se dobiju ovom vrstom testa su kvalitativni, jer bez prisustva pacijenta se ne može odrediti šta je najjače reaktivno u odnosu na njegov telesni sistem. Pacijenti koji ne žele da dolaze na terapiju skidanja intolerancija, koja se sprovodi jednom sedmično, treba da se pridržavaju dijete i da 3 meseca ne konzumiraju i dolaze u kontakt sa namirnicama koje su se pokazale intolerantne. Nakon toga treba uraditi ponovni test da bi se utvrdilo novo stanje intolerancija.

Ovakva vrsta dijete uspešna je za većinu sporednih intolerancija, dok glavne teško nestaju same od sebe i to veoma retko u dijeti od 3 meseca, pa je često potrebno dijetu produžiti na sledeća 3 meseca, a ponekad i više, naravno sa manjim brojem namirnica koje su ostale intolerantne.